Контакти / ДВИ

Страницата е в процес на разработка.

Директор за връзки с инвеститорите:

Наталия Иванова
тел: 078 55 13 20

Информационна агенция, чрез която публикуваме регулирана информация:
СЕРВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ ЕООД (дъщерно дружество на Българска Фондова Борса – София АД)
Електронен адрес: www.x3news.com